De organisatie van De Halve van Den Helder is in handen van de Stichting Loopevenementen Den Helder. Dit doet de stichting niet alleen. Door bij de voorbereiding en uitvoering van de Halve van Den Helder vele organisaties en stichtingen te betrekken, ontstaat een netwerk dat op vele terreinen haar krachten kan bundelen. Zo werkt zij hierin samen met partijen als:

  • Defensie:  Fort Erfprins is nog defensieterrein en in gebruik. Dit grote fort wordt speciaal voor het loopweekend opengesteld en maakt deel uit van de route
  • ROC Kop van Noord Holland: voor jongeren is het belangrijk om in de praktijk ervaring op te doen. Stichting Loopevenementen heeft daarom een samenwerking met het ROC opgestart om leerlingen van verschillende disciplines ervaring te laten opdoen bij het opzetten en uitvoeren van een groot sportevenement.
  • Willemsoord: de start en finish van de loop vindt plaats op Willemsoord,
  • EHBO: op strategische plaatsen langs het parcours en op het evenemententerrein,
  • Stichting Stelling Den Helder: openstellen van o.a. gebouwen,
  • Gemeente Den Helder: vergunning voor het evenement,
  • Politie Den Helder: verkeerstechnische zaken,

 

Maar ook met VVV Top van Holland, Scholen aan Zee, De Weekendschool, SV Noordkop, Sportservice Den Helder, HRTC DOK en natuurlijk de vrijwilligerscentrale / poule. En niet te vergeten de verschillende wijkverenigingen om kleur te geven aan de wijken waar de Halve van Den Helder door heen gaat.

Kunst een podium bieden
Stichting Loopevenementen Den Helder wil dan ook een podium bieden voor hedendaagse kunst in relatie tot het landschap. Zij wil dit doen door de samenwerking met basisscholen en het bedrijfsleven te zoeken. Door het kunstproject en door de betekenis van de hedendaagse beeldende kunst wil de stichting de wandelaars verrassen en aanzetten tot denken.

Partners