Stichting Loopevenementen Den Helder hecht belang aan het organiseren van evenementen die mensen ‘in beweging’ brengen. Ze wil ‘bewegen’ dan ook graag mogelijk maken voor mensen voor wie dat minder vanzelfsprekend is. Door een deel van de opbrengsten te reserveren kan zij lokale goede doel(en) ondersteunen. 

 

Sponsordoelen

Zo is er een sponsordoel verbonden aan de Bedrijvenloop, de Kidsrun en scholierenloop. Na aftrek van de organisatiekosten bij de Bedrijvenloop komt het restant van het inschrijfgeld ten goede aan de goede doelen. Dit geldt ook voor het inschrijfgeld van de Kidsrun en Scholierenloop. Hierbij wordt zelfs het gehele bedrag gereserveerd.

 

Ondersteuning meerdere initiatieven

 In de eerste en tweede editie van de Halve van Den Helder was Stichting Weekendschool Den Helder het enige sponsordoel. Maar hoe mooi zou het zijn als je meerdere initiatieven op gebied van ‘bewegen’ kunt ondersteunen. Zeker de initiatieven waar het kinderen, eventueel in relatie met sport betreft. Op deze manier fungeert het evenement als een kapstok voor onderdelen die geld genereren voor een goed doel. 

 

Zie ook de website www.loopevenementendenhelder.nl

Partners