Preregistration Foreign Participants / Voorinschrijven buitenlandse deelnemers Halve van Den Helder 2018

Dear participant registration is possible until sunday 18 March 2018. The registration fee is € 18.,50

 

Beste deelnemer voor inschrijven is mogelijk tot en met zondag 18 maart 2018. Het inschrijf geld bedraagt

€ 18,50

 

Payment by bank transfer

- state your name

- and date of birth


RabobankNL45 RABO 0152 5971 23

BIC RABONL2U

tnv St. Loopevenementen Den Helder

 

Betaling door bank overschrijving

- vermeld je naam

- en geboorte datum

 

RabobankNL45 RABO 0152 5971 23

BIC RABONL2U

tnv St. Loopevenementen Den Helder


Foreigen Participants / buitenlandse deelnemers

Day-month-year / dag-maand-jaar

Partners