Preregistration Foreign Participants / Voorinschrijven buitenlandse deelnemers Halve van Den Helder 2019

Dear participant registration is possible until 19th of March 2019.

 

The registration fee is € 19,50 1/2 marathon and 13,7km Recreation run. 5km run € 10,50

 

Beste deelnemer voorinschrijven is mogelijk tot en met 19 maart 2019.

 

Het inschrijf geld bedraagt € 19,50 1/2 marathon en 13,7km Recreatieloop. 5km loop € 10,50

 

Payment by bank transfer

- state your name

- and date of birth


RabobankNL45 RABO 0152 5971 23

BIC RABONL2U

tnv St. Loopevenementen Den Helder

 

Betaling door bank overschrijving

- vermeld je naam

- en geboorte datum

 

RabobankNL45 RABO 0152 5971 23

BIC RABONL2U

tnv St. Loopevenementen Den Helder


Foreigen Participants / buitenlandse deelnemers

Day-month-year / dag-maand-jaar

Partners